Zamena (DC , USB , LAN , HDMI, audio) konektora

DC konektor je električni konektor za napajanje jednosmernog napona. On služi za sprovođenje struje iz napajanja u laptop. Zamena DC konektora je česta pojava kod servisiranja laptopova, zbog svakodnevne upotrebe punjača koji je neophodan za punjenje baterije laptopa. Problem sa DC konektorom rešavamo uspešno i efikasno, za vrlo kratko vreme.

Mnogi korisnici prave grešku kada dolazi do prekida kontakta u DC konektoru, na taj način što savijaju kabel kako bi pronašli adekvatnu poziciju u kojoj laptop radi. Ovo se nikako ne preporučuje , iz razloga što na taj način može doći do mnogo većih problema kao što je varničenje na samom DC konektoru gde je prekinut kontakt i pregorevanja matične ploče. Ako dođe do problema ove vrste jedina solucija je zamena cele matične ploče. Pored toga što je ovo rešenje najčešće neisplativo , takođe je i potražnja same matične ploče veoma teška (pogotovo ako su stariji modeli u pitanju).

Uz uslugu zamene DC konektora, naši klijenti dobijaju gratis čišćenje laptopa od prašine.

USB ( Universal Serial Bus ) port je spoljašnji priključak koji služi kao izvor povezivanja i napajanja za razne periferne uređaje i računarske komponente ( tastatura, miš, štampač, modem…) .

Postoji više vrsta USB priključaka , koji se razlikuju po kvalitetu i brzini prenosa podataka ( USB 1.0, USB 2.0, USB 3.0 , USB 3.1).

Uz uslugu zamene USB port-a , naši klijenti dobijaju gratis čišćenje laptopa od prašine.

AUDIO port je priključak koji služi za korišćenje slušalica/zvučnika i mikrofona na laptopu. Do kvara najčešće dolazi greškom korisnika, na taj način što pokušavanjem priključivanja drugačijeg (većeg) porta u audio port nastaje oštećenje (lom) . Takođe, do problema može doći i nepravilnim korišćenjem nekih od ulaznih komponenti.

Uz uslugu zamene audio port-a , naši klijenti dobijaju gratis čišćenje laptopa od prašine.