Servis i zamena matične ploče

Matična ploča predstavlja glavnu komponentu koja se povezuje sa svim delovima računara. Na njoj se nalaze upravljački čipovi koji kontrolišu memoriju , magistralu, disk, ulazno-izlazne operacije.

Uzroci kvara na matičnoj ploči su procureli kondenzatori, izgoreli čipovi, pražnjenje BIOS baterije, a najčešće dolazi do problema dolazi zbog prašine u slotovima , priključcima i na otpornicima gde nastane kratak spoj , usled čega matična ploča prestaje sa radom.

Neke vrste popravki jednostavno ne mogu da se reše i tad se matična ploča menja polovnom ili novom uz instaliranje novog operativnog sistema.