Zamena flet kabla

Šta je flet kabel i kako dolazi do kvara ?

Flet kabel služi za sprovođenje signala od grafičkog čipa do ekrana laptopa. Ima oblik trakastog kabla, koji je ravan i fleksibilan i obično se sastoji od ravne i fleksibilne plastične osnove, sa više metalnih provodnika vezanih za jednu površinu.

Do oštećenja najčešće dolazi usled čestog otvaranja i zatvaranja gornjeg dela laptopa (ekrana) . Kvar se manifestuje tako što se na ekranu pojavljuju horizontalne ili vertikalne linije , boje na pozadini se mešaju , a najčešći pokazatelj neispravnog flet kabla je prekid slike na ekranu usled pomeranja gornjeg poklopca.

Zamena flet kabla je kompleksan i precizan posao , iz razloga što se mora skidati prednja maska, zadnji poklopac , zatim se skinu šarke i izvadi tastatura , nakon čega se može krenuti u proces zamene flet kabla. Zbog toga se ne preporučuje korisnicima da sami pokušaju da ga zamene , nego da to uradi stručno lice. Popravka flet kabla se uglavnom ne preporučuje , zbog toga što kontakt ne traje dugo nakon popravke i opet dolazi do kvara, nego se vrši zamena novim flet kablom.