Zamena invertera

Šta je inverter i kako dolazi do kvara ?

Inverter je elektronski uređaj koji služi za podizanje napona lampi, nakon čega dobijamo osvetljenje na ekranu i on postoji samo u LCD ekranima. Nalazi se iza maske ekrana na laptopu i dosta se greje.

Do kvarova na inverteru dolazi zbog prekomernog korišćenja laptopa , usled čega namotaj na inverteru pregori. Sam namotaj ne može posebno da se kupi , pa se mora zameniti ceo deo.

Kako prepoznati kvar invertera ?

Kvar invertera može se lako prepoznati tako što na laptopu nema osvetljenja i slika se jedva vidi (samo pod jakim svetlom) . Korisnici uglavnom pomisle da je problem do ekrana na laptopu , jer su simptomi slični kao kod kvara invertera.

Zamena invertera je vrlo precizan zadatak , jer pored skidanja maske ekrana , stručno lice mora da vodi računa o konektorima za lampu, a pored toga i o skidanju samog invertera.

Kod nas u servisu ovakva vrsta popravke je svakodnevni proces i naši serviseri ga rešavaju u najkraćem mogućem roku.